Tu preguntes

pagina Tu preguntas

En la Setmana Mundial 2023, els col·legiats que ho desitgin podran participar activament formulant preguntes sobre la visió que les companyies tenen dels vectors de canvi que estan transformant l’activitat de la mediació professional.

Aquest mes de juliol, des del Col·legi us informarem del procediment que cal seguir per a fer arribar les preguntes, a partir de l’elecció definitiva de les temàtiques. És important tenir en compte que cada pregunta ha de fer referència a un dels vectors de canvi i no a la companyia que ho desenvolupa, que no es coneixerà fins més endavant. El termini per a enviar les teves preguntes conclourà el 7 de setembre.

Cada col·legiat podrà formular les preguntes que desitgi. D’entre totes les qüestions rebudes se seleccionaran una o dues per temàtica que el presentador de l’acte traslladarà en directe al representant de la companyia, que haurà acabat d’exposar el seu punt de vista sobre aquesta tendència transformadora.

Les preguntes que, per qüestions de temps, no podran formular-se al llarg de la Setmana Mundial, s’enviaran a cada companyia i, posteriorment, les seves respostes es compartiran amb tots els col·legiats.